Cекція дизайну середовища

Кафедра, яка готує фахівців для проектування екстер’єрів та інтер’єрів житлових та громадських будівель (торгівельних, адміністративних, соціально-культурних, тощо), міських та позаміських споруд, ландшафтних ділянок, меблів, виставкових експозицій з елементами фірмової символіки, й надає кваліфікацію-дизайнер середовища. На кафедрі працюють видатні архітектори, дизайнери, мистецтвознавці. 

Консультація приймальної комісії з фаху

“Дизайн середовища”

 

Олексій Володимирович

+38 (063) 454 64 45

Фахові дисципліни:

Дизайн-проектування середовища, проектна графіка, об’ємно-просторове моделювання, комп’ютерні технології в проектуванні середовища, матеріалознавство в дизайні, технології аранжування, конструювання та інженерія середовищних об’єктів, дизайн меблів, містобудівні основи формування середовища, дизайн виставок і ярмарків, декоративна дендрологія та квітникарство, ландшафтне проектування, озеленення інтер’єрів, світлодизайн.

Ірина Владиславівна

Швець

Завідувачка кафедри дизайну і технологій,

Кандидат біологічних наук,

 Доцент

Закінчила магістратуру Національного аграрного університету за спеціальністю «Садово-паркове господарство та ландшафтна архітектура» (2007 р.). Стажувалася за фахом: GS Marketing LTD (2003 р., Велика Британія);   «Flexibоll» (2004–2005 р., Нідерланди).
Захистила кандидатську дисертацію на  тему: «Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss у місті Києві: морфологія, репродуктивна біологія й аутекологія» за спеціальністю «Лісові культури та фітомеліорація».
Наукові інтереси: інтродукція декоративних рослин, дендрологія, екологія, квітникарство.
Фахові інтереси: декоративне садівництво та ландшафтний дизайн, флористика, фітодизайн закритого та відкритого ґрунту.
Викладає дисципліни «Технології аранжування», «Ландшафтне проектування», «Декоративне квітникарство» та «Декоративна дендрологія». Автор і співавтор 60 наукових праць.

Ігор Савич

Бондар

Заслужений працівник культури України,

Доцент

Перший проректор Київського національного університету культури і мистецтв, доцент кафедри дизайну і технологій, магістр державного управління, автор 7 навчальних посібників та понад 30 наукових і навчально-методичних публікацій.

Викладає дисципліни: “Матеріалознавство в дизайні”, “Конструювання та інженерія середовищних об’єктів”.

Олексій Володимирович

Дубовий

Кандидат сільськогосподарських наук,

 Доцент

Опубліковано майже 50 наукових праць, в тому числі 19 в фахових виданнях, співавтор 2 монографій і 2 навчальних посібників.  В університеті працює з 2010 року. В 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Екологічна оцінка технологій вирощування пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України». В 2015 році отримав звання доцента кафедри соціально-економічних дисциплін КНУКіМ. Дубовий О.В. є членом Спілки дизайнерів України з 2020 року.

Сфера наукових інтересів включає вивчення морфологічних, еколого-біологічних, декоративних особливостей рослин, принципів використання в ландшафтному дизайні, їх підбору для побудови флора – і фітокомпозицій при озелененні інтер’єрів та зимових садів, а також вирішення екологічних проблем, як в технології вирощування окремих культур, так і в удосконаленні екологічної культури.

Викладає дисципліни: «Фітодизайн інтер’єрів» та «Ландшафтне проектування».

Юрій Григорович

Легенький

Доктор філософських наук,

Професор

Художник, культуролог, педагог. Навчався в 1966 – 1967 в Московському художньо-промисловому училищі ім. М. І.Калініна; в 1967 – 1968 року в Єлецькому педінституті; в 1968 – 1973 в Харківському художньо-промисловому інституті, де вчився у відомого театрального художник України Бориса Васильовича Косарєва. Доктор філософських наук, в 1997 році, професор з 2002 р.

1968 р. Вперше брав участь в обласній виставці молодих художників г.Харкова; в 1973 – 1974 р Служба в армії; в 1974 – 1991 р. робота у відділі декоративного мистецтва КиївЗНДІЕП, де було виконано більшість монументально-декоративних робіт автора; в 1988р. – прийнятий до Спілки художників СРСР, згодом – Національна спілка художників України; в 2009 р. – прийнятий в Союз дизайнерів України; в 1991 – 1996 р. викладав естетику і культурологію на кафедрі філософії та культурології Державної академії легкої промисловості України і на кафедрі культури Української академії мистецтва; 1906 – 2002 – завідувач кафедри дизайну Київського національного університету технологій та дизайну, 2002 – 2005 – завідувач кафедри дизайну Київського національного університету культури і мистецтв, професор цієї кафедри; 2009 – завідувач кафедри дизайну та реклами НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019 р. – професор кафедри дизайну та технологій КНУКіМ.

Працював як художник монументально-декоративного мистецтва. Автор монументальних розписів в Києві, Кишиневі, Переяслав-Хмельницькому, Луганську. Роботи віполнени в техніці керамічного розпису, енкаустики, темпери, мозаїки. Оформлено торці політехнічного інституту імені С. Лазо в Кишиневі, вестибюль Республіканської больнитци в Кишиневі, вестибюль в кінотеатрі «Жовтень» в Києві, холи в готелі м. Вінниця, оформлені музеї Кобзарського мистецтва, транспорту, одягу в Національному етнографічному заповіднику Переяслав-Хмельницького та ін.

Автор офортів, живописних творів, які виставлялися на Всесоюзних та Республіканських виставках. Роботи зберігаються в приватних збірках Франції, Канади, України.

Займається дослідженням філософських проблем образотворчої культури, семіології, неориторики, дизайну.

Автор книг: Співдружність мистецтв. – К., 1986. – 68 с .; Від ремесла до творчості (в співавторстві). – К., 1990. – 245 с; Культурологія зображення (досвід композиційного синтезу). – К., 1995. – 412 с; Українська народна естетика (в співавторстві). – К., 1996. – 255 с .; Українська та зарубіжна культура (в співавторстві). – К., 1997. – 272 с; Система моди: культурологія, естетика, дизайн (в співавторстві) .– К., 1988. – 224 с; ХХ століття: проблеми художньої культури (в співавторстві). – К., 1998. – 226 с .; Дизайн: культурологія та естетика. – К., 2000. – 272 с .; Філософія моди ХХ століття. – К., 2003. – 300 с .; Метаісторія костюма. – К., 2003. – 284 с .; Український модерн. – К., 2004. – 304 с .; Про архітектуру (нариси історії та теорії дизайну інтер’єру). – К., 2005. – 690 с .; Історія дизайну. – К., 2006. – 560 с .; Естетика (досвід апофатичній дескрипції). – К., 2007. – 600 с .; Дизайн одягу. – К .; 2008 .; Андрущенко Т.І, Дробот І.І., Легенький Ю.Г. Дизайн. – К., 2011. – 703 с .; Легенький Ю. Світ як культура. Культура як світ. – К .; 2012. – 488 с.; Культурологія орнаменту. – К.; 2015.; Естетика українського етнодизайну. – К., 2018.

Вікторія Ярославівна

Маланюк

Кандидат архітектури,

Доцент

Автор 17 наукових праць та 30 публікацій у професійній архітектурній пресі. В університеті працює з 2014 року. У 2000 р. закінчила Академію образотворчого мистецтва і архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд». З 2000 року по 2003 навчалася в аспірантурі архітектурного факультету Національної академії
образотворчого мистецтва і архітектури. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Архітектурно-композиційні закономірності садибно-паркових утворень Київщини кінця XVIII – початку ХХ ст.» за спеціальністю «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури». 2007-2012 рр. – креативний редактор архітектурно-будівельного журналу «Особняк» та завідуюча сектором науково-технічних розробок ДП «Український державний
науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва». Є одним із авторів-упорядників двох видань «Посібника навчального курсу до професійної атестації архітекторів».

Викладає дисципліни: «Дизайн-проектування», «Проектна графіка та перспектива» та «Інноваційні напрями в дизайні». 

Михайло Романович

Селівачов

Кандидат мистецтвознавства,

Доктор мистецтвознавства,

Почесний академік АН Вищої школи України,

Професор

Досліджує теорію й історію візуального мистецтва. Автор понад 700 публікацій, редактор-упорядник двох десятків наукових збірників, головний редактор Вісника археології, мистецтва, культурної антропології «Ант» (1999–2010). Членство у творчих спілках: Національна спілка художників України (1986), Міжнародна Асоціація критиків мистецтва (АICA, 2005–2013).

Юля Володимирівна

Рибалко

Кандидат педагогічних наук,

Доцент

Закінчила магістратуру в Національному аграрному університеті за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” (2006р.) та за спеціальністю “Державна служба” (2011 р.) Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування професійної компетентності майбутніх екологів у вищих аграрних навчальних закладах” за спеціальністю “Теорія і методика професійної освіти” Наукові інтереси: дослідженням комплексного розвитку сільських територій України як виробничого та життєвого середовищ, а також формування екологічної свідомості різних верств населення.  Автор і співавтор понад 150 публікацій, із них 110 наукового та 40 навчально-методичного характеру, у т.ч. 53 статті у фахових виданнях України та 4 навчальних посібники з Грифом МОН України, 3 монографії.

Викладає дисципліну: “Екологічна безпека з основами охорони праці”.

Андрій Віталійович

Кулик

Кандидат мистецтвознавства,

Старший викладач

Ландшафтний дизайнер, член спілки ландшафтних підприємців України, провідний ландшафтний дизайнер компанії «Nimfea», співзасновник студії дизайну  «Arts LonGa», старший викладач кафедри дизайну та технологій КНУКіМ працює з 2009 року. в університеті. Магістр дизайну, пошукувач КНУКІМ. Учасник багатьох конкурсів та фестивалів. З 2006 року приймає участь у різноманітних Всеукраїнських конкурсах та фестивалях.

Викладає дисйипліни: «Дизайн-проектування» та «Комп’юторні технології в дизайні». 

Світлана Петрівна

Паламарчук

Кандидат сільськогосподарських наук,

 Доцент

Закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю «Агрохімія та ґрунтознавство» (2000 р.). Захистила кандидатську дисертацію на  тему: «Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні буряка столового в Північному Лісостепу України» за спеціальністю «Агрохімія».
Наукові інтереси: екологічна освіта, екологічна безпека, екологічна оцінка територій агросфери. Автор близько 120 наукових та навчально-методичних праць, 4 монографії, 3 навчальних посібника з грифом МОН України. Член професійної асоціації екологів України.  

Викладає дисципліну:  “Охорона праці і екологічна безпека”.

Інна Валеріївна

Бірілло

Кандидат технічних наук,

Доцент

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну.

У 2013 на базі кафедри інформаційних технологій в архітектурі КНУБА пройшла перекваліфікацію. Учасник конкурсу наукових проектів  «Інтелект молодих на службу столиці», нагороджено 3 премією за проект. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток національної освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, а також грамотою Академії педагогічних наук України за багаторічну плідну працю та високий професіоналізм. Має сертифікати (2013-2019) Allbau Software GmbH, про рівень освіти та викладацької практики сертифікованого викладача САПР Allplan, розділи: Архітектура, Конструювання. Має сертифікат САПР «АССОЛЬ» з розділів: конструювання, параметрика. Автор понад 80  наукових та науково-методичних публікацій. Член спiлки дизайнерiв України (секція дизайн середовища).

Викладає дисципліни: «Організація проектної діяльності» та «WEB – технології у дизайні».

Ігор Володимирович

Кушнарьов

Асистент кафедри

    У 2006 році закінчив ОС “Бакалавр ” у Київському національному університеті будівництва і архітектури, а у 2007 році – ОС “Спеціаліст” за спеціальністю “Інженер-будівельник-технолог”. В КНУКІМ працює з 2008 року.

Ніна Григорівна

Семироз

Кандидат архітектури,

Доцент

Закінчила архітектурний факультет Київського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Архітектура» та здобула кваліфікацію архітектора. (1983). Автор та співавтор близько 200 архітектурних об`єктів. Має Подяку від Київського міського голови (2006) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток будівельної галузі та високий професіоналізм Кандидат архітектури (2017). Захистила дисертацію на тему «Принципи архітектурно-планувальної організації гелікортів». Наукові інтереси: будівництво та проєктування майданчиків для гелікоптерів та інших повітряних апаратів на покрівлях будинків та споруд.  Фахові інтереси: використання та вдосконалення засобів інформаційних технологій в архітектурно-дизайнерській онлайн освіті. Автор і співавтор 52 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Світлодизайн», «Матеріалознавство та декорування», «Конструювання та інженерія середовищних об’єктів» та «Дизайн меблів».

Юрій Євгенович

Гаврилюк

Асистент кафедри

Випускник КНУКіМ, кафедри графічного дизайну.

Власник студії дизайну “Lauri Brothers”.

Яна Леонідівна

Тернопольська

Завідувачка лабораторії

Закінчила ОС “Бакалавр” в 2020 році (КНУКіМ) за спеціальністю “Документознавець”, менеджмент органів державної влади та управління 

 

Реєстрація для абітурієнтів 2023