Лабораторія практичної підготовки

Професійно-практична підготовка студентів є невід’ємною частиною навчальної роботи, яка виноситься за межі аудиторій і проходить в міському середовищі та на різних типах підприємств, на яких можуть працювати студенти в майбутньому. Практика здійснюється з метою набуття професійних навиків приймати самостійні рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої фахової підготовки.

Офіційна інформація

Навчальна практика є невід’ємною частиною підгтовки фахівців напряму “Дизайн” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Увідповідності до навчального плану практика проводиться починаючи з 1 курсу. 2 тижні в першому семестрі та 4 тижні у другому семестрі.

Метою практики є:

 • Підготовка високопрофесійних кадрів, яка реалізується вдалим поєднанням теоретичних знань з практичними навичками
 • Ознайомлення студентів із сферою іх майбутньої професійної діяльності на прикладах проектів, виробничих організацій, дизайн-студій,
 • Заглиблене ознайомлення з явищем мистецького стилю та його втіленням в об’єкти архітектурного середовища міста,
 • поглиблення та закріплення знань з історії й теорії дизайну та мистецтва, стилістичного розмаїття,
 • Формування більш творчого підходу до проектування
 • Вдосконалення техніки подачі проектів та індивідуальних графічних завданнь
 • Закріплення теоретичних знань,отриманих в університеті,шляхом беспосередньої участі в діяльності підприємтсва
 • Вдосконалення особистих,ділових,професійних і комунікативних якостей

Ольга Олександрівна

Лавренюк

Завідувач лабораторії професійної,

практичної підготовки, кандидат мистецтвознавства

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Етнонаціональні особливості українського вбрання». 2006 році закінчила магістратуру факультету Індустрії моди, Київського національного університету культури і мистецтв. 2002-2006 рр. – студентка КНУКіМ, 2016-2011– викладач НПЦ «Академія мистецтва краси», 2011-2016 методист КНУКіМ.

Практика

Бакалавр спеціалізація:

“Графічний дизайн”

I курс

Під час проходження практики студенти відвідують різні типи підприємств та формують логічний тип мислення, виконують аналітичні малюнки та подальші стилізовані композиції на іх основі.

Студенти відвідують підприємства рекламного, видавничого, поліграфічного, пакувального та експозиційного напрямів діяльності. Наприклад:

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн інтер’єру”,

“Ландшафтний дизайн”

I курс

Мета ознайомчої практики: ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної дизайнерської діяльності та розширити уявлення про потенційні напрями творчої роботи на прикладах успішних проектних чи виробничих організацій, флористичних салонів, дизайн-студій, елітних салонів інтер’єрів, галерей сучасного мистецтва, меблевих компаній, відомих зразків культурної спадщини, пам’яток архітектури, у тому числі садово-паркового мистецтва, що сприятиме формуванню творчого підходу до проектування, креативного мислення, вдосконаленню техніки подачі проектів, закріпленню і поглибленню знань з історії мистецтва та дизайну, дизайн-проектування, композиції, рисунку та живопису.

Серед них є:

Бакалавр спеціалізація:

“Графічний дизайн”

II курс

Мета навчальної практики: надання студентам можливості застосувати набуті в процесі навчання знання та виходячи за рамки навчального закладу, отримати певний практичний досвід у професійному середовищі для розширення кругозору і розвитку самостійних творчих поглядів.

Практика 2-го курсу передбачає безпосередньо участь студента  в діяльності виробничої організації, серед яких є:

 • Рекламна компанія (ПП “Рекламний магніт”)
 • ТОВ “ІАЦ” ” Упаковка” (студія з виготовленню пакувальної продукції)
 • ТОВ “ДРУК” (студія з виготовленню друкованої продукції)
 • Видавництво ТОВ “Світ Успіху” (редакційні, видавничі, поліграфічні та друковані послуги)
 • Рекламний відділ Громадської організації “АртМіст” (рекламно-видавничі послуги)
 • Рекламна компанія ТОВ “Елоу Меллоу”
 • ТОВ “Пражская, 14” (рекламний відділ)
 • ТОВ “СПН КОМЮМІКЕЙШИНЗ” (рекламне агенство)
 • ТОВ “Домосвіт Трейд” (рекламний відділ будівельних товарів)
 • ТОВ Типографія “Софія”
 • Галерея сучасного мистецтва “Карась Галерея”
 • ТОВ “Флексібл Солюшинз” (рекламне агенство)
 • ТОВ Видавництво “Арій” (виготовлення друкованої продукції)
 • Громадська організація “Українська асоціація фінтекс та інноваційних компаній” (відділ реклами та візуального подання даних)
 • ФОП Лозинський В.В. “Highmont creative agency” (креативне агенство з виготовлення реклами)
 • ПрАТ “Карлсберг Україна” (відділ реклами та маркетингу)

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн інтер’єру”,

“Ландшафтний дизайн”

II курс

Мета навчальної практики: узагальнення, систематизація та закріплення студентами теоретично-практичних знань, умінь і навичок з навчальних дисциплін; вивчення номенклатури матеріалів та виробів, у тому числі їхньо класифікації за призначенням та особливостями використання в дизайні об’єктів внутрішнього та зовнішнього середовища; ознайомлення зі специфікою майбутньої спеціальності; отримання професійних знань, розуміння предметної області, професійної діяльності та основ роботи в команді, поглиблене оволодіння засобами образотворення; засвоєння прийомів виконання комплексу проектних робіт; закріплення основ формування проектної документації; розвиток розуміння масштабності об’єктів та їх деталей, спостережливості та аналітичних здібностей у визначенні основних ознак стилю чи стилістичного напряму.

 • Архітектурне бюро “Ди Концепт” (спеціалізована студія дизайну)
 • “Агромат Декор” (сало-магазин з виготовлення та продажу плитки)
 • Студія дизайну середовища “АРТ Стипанов” (студія з планування та створення дизайн-проектів)
 • Магазин декору “Леруа Марлен” (магазин будівельних та господарських матеріалів)
 • Художня дизайн студія “Натхнення”
 • Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”
 • Дизайн студія інтер’єру ТОВ “Лаури Бразерс”
 • ТОВ “АВ 2000” (флористичний салон)
 • ТОВ “АРТАГРО” (тепличне господарство з вирощування декоративних рослин)
 • ПП “Студія ремонту “СИНТЕЗ”
 • ПАТ ” Слов’янські шпалери – КФПП”
 • ТОВ “Торговий дім “Рода” (студія кухонь)

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн одягу”

II курс

Мета навчальної практики: надання  можливості застосувати набуті в процесі навчання знання, та виходячи за рамки навчального закладу отримати певний практичний досвід у професійному середовищі. Практика проводиться безпосередньо на виробництвах чи підприємствах, які забезпечують оптимальне поєднання теоретичного матеріалу напрацьованого під час занять.

Серед них є:

 • ФОП “Іванов С.В.” (виготовлення дизайнерського одягу)
 • ФОП “Чупріна Д.В.” (виготовлення дизайнерського одягу)
 • ФОП “Gasanova” (виготовлення дизайнерського одягу)
 • ФОП  “Хоменко Я.В.” (виготовлення дизайнерського одягу)
 • ФОП “Русинович С.С” (виготовлення дизайнерського одягу)
 • ФОП Тур Н.І. (виготовлення та ремонт дизайнерського одягу)
 • ТОВ “Сі Бі Дизайн” (виготовлення дизайнерського одягу)

Бакалавр спеціалізація:

“Графічний дизайн”

III курс

Мета виробничої практики: навчання студентів-практикантів в творчому колективі, у команді кваліфікованих фахівців. Студенти ознайомлюються з можливостями практичного вирішення художньо-образних завдань графічного дизайн-проектування на основі інтегрованих вмінь та навичок, отриманих під час вивчення загально-професійних та професійно-технічних дисциплін. Студентів розподіляють по місцям проходження практики, серед яких є:

 • Художня галерея “Митець”
 • Рекламно-сувенірне агенство “Матрис”
 • Рекламна агенція ТОВ “ТІМ СЕРВІС”
 • Рекламна компанія  ПП “Рекламний магніт”
 • Дизайнерський відділ ресторану “Сушия”
 • ТОВ “Смарт Нет Ком”
 • Відділ дизайну ТОВ “Зе Кейк”
 • ТОВ “ПАЗЛ”
 • Поліграфія “Він Пан”
 • Агенство цифрового маркетингу “Сохо Діджитал”
 • ТОВ “Юнівест ПРЕПРЕС”
 • Рекламно-виробнича компанія “Orion Express”
 • ФОП “Mastersky”
 • Редакція журналу ” Наш Городок”
 • Науково-виробниче підприємство у форомі товариства з обмеженою відповідальністю “Вінмікс Софт”
 • ФОП “ДПЦ Бейбіфотостарс”
 • Рекламне агенство “ZLO ідеї”
 • Рекламнемагенствот “Ganka film”
 • ТОВ “Астум”
 • ТОВ “РІА Медіа-Авеню”
 • ТОВ “Супер Герої”
 • ТОВ “Агенство “Квартирне питання”
 • ФОП Міщенко О.М., ION digital
 • ТОВ “Майно Дизайн”

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн інтер’єру”,

“Ландшафтний дизайн”

III курс

Мета виробничої практики: формування у студентів практичного уявлення про структуру та особливості роботи проектних організацій чи дизайнерських студій, опанування певних навичок самостійної професійної діяльності та власної відповідальності за якість реалізації проектів на основі взаємодії із конкретним споживачем; розуміння змісту організаційно-управлінської діяльності підприємства (бази практики), вирішення реальних завдань проектування різних середовищних об’єктів, освоєння системи складання та затвердження проектної документації та кошторисів проектних робіт на основі чинних держстандартів та санітарно-гігієнічні нормативів.

 • Студія “Creative Decor design”
 • Студія дизайну меблів ФОП Панасенко А.А.
 • ТОВ “Будівельна компанія Євродом”
 • Квіткова галерея “Yellow Pemot” (відділ флористики)
 • Київське комунальне об’єднання зеленого будвництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”
 • ТОВ “Доставка квітів “(відділ флористики)
 • Салон флористики і декору “Мау”
 • Дизайн інтер’єру та меблів “Capuccino”
 • ПП “Аніко Дизайн”
 • Меблевий салон “homeliness”
 • Флористичний салон “LFLORA”
 • ТОВ “Солар”
 • ФОП Насилевич А.В. “Майстерня NAV design”
 • ФОП Філімонова О.М. Салон-магазин “Svetoria Concert”
 • ТОВ “Цілина”
 • ПП “ТАМ ” ТАМ ” Арх-Дизайн Бюро”

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн одягу”

III курс

Виробнича практика проводиться у 2 етапи:

1-й етап – у дизайн-студіях, ательє, будинках моделей, мистецьких і культурно-освітніх закладах, творчих майстернях, на державних і комерційних підприємствах індустрії моди України, і базується на вивченні сучасного процесу проектування та виготовлення дизайнерського одягу.

2-й етап – полягає в ескізній розробці власної колекції на основі аналізу, стилізації та творчого переосмислення варіативного українського народного стою та виготовленні у матеріалі однієї моделі колекції на базі швейної лабороторії КНУКіМ.

Серед баз проходження практики є:

 • S.M.L.XL fashion (шоу-рум, виробництво)
 • ФОП “Іванів” (ТМ Kanevskiy)
 • Bobkova (виготовлення дизайнерського одягу)
 • ФОП “Мозгова В.А” (виготовлення та реалізація гімнастичних купальників)
 • “Людмила Кисленко” (виготовлення дизайнерського одягу) ТОВ “Люкіс”
 • ФОП “Чупріна Д.В.”
 • ФОП ” ДПЦ Бейбіфотостарс”
 • ФОП “Омеля К.О.”
 • ФОП Климчук А.В.

Бакалавр спеціалізація:

“Графічний дизайн”

IV курс

Мета переддипломної практикизабезпечення вдосконалення навичок студентів-практикантів щодо роботи в творчому колективі, у команді кваліфікованих фахівців; закріплення навичок практичного вирішення художньо-образних завдань графічного дизайн-проектування на основі інтегрованих вмінь танавичок, отриманих під час вивчення загально-професійних та професійно-практичних дисциплін. Зміст практики передбачає знайомство з пріоритетною тематикою підприємства, аналіз проектних об’єктів, визначення теми дизайн-проектної пропозиції та подальшої розробки визначеного об’єкту.

Серед баз практики є:

 • ТОВ “САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП”
 • Рекламна компанія ТОВ “Елоу Меллоу”
 • Відділ графічного дизайну ТОВ “Лазеркрафт”
 • ТОВ Інформаційно-аналітичний центр “Упаковка”
 • Агенство цифрового маркетингу “Сохо Діджитал”
 • ТОВ “Медіа Пост Юа”
 • “Твенті Файв Діджитал”
 • Громадська організація “АртМіст”
 • Видавницвто Компанія “BAITE” (відділ постдруку)
 • ФОП Посильний В.Ю. Поліграфічний центр “Реком”
 • ТОВ “Фреш Маркетинг”
 • ТОВ “ЛЕРСЕН ЛТД”
 • ТОВ “Майно Дизайн”
 • ТОВ “Супер Герої”
 • ТОВ “ТД “Завод Сталкон”
 • ТОВ “СПН Компюнікейшинз”
 • ТОВ “Укрбудвідродження”

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн інтер’єру”,

“Ландшафтний дизайн”

IV курс

Мета переддипломної практики: репрезентація вміння реалізувати у проектній діяльності набуті фахові теоретичні й практичні знання та навички, адаптувати їх до умов конкретної реальної проектної ситуації; виявлення рівня готовності до проектно-прогностичної діяльності (як в колективі, так і індивідуально), вміння встановлювати та обґрунтовувати мету і завдання власної проектної діяльності з урахуванням специфіки об’єкту проектування; здійснювати професійний аналіз передпроектної ситуації на основі існуючих вимог до функціонального призначення об’єкту проектування, матеріалів та технологій, задіяних в процесі його формування.

 • Дизайн-студія ” VIR дизайн”
 • ТОВ “Сімплекс Груп”
 • Архітектурне бюро “Ди Коннцепт”
 • Дизайн-студія “Лаури Бразерс”
 • Студія ланшафтного дизайну ТОВ “Топіар”
 • Студія дизайну гардин
 • Студія дизайну середовища ” Арт Стипанов”
 • Галерея текстилю ” Gobeleu Gallery”
 • ПП “Вікторія Плюс”
 • Меблевий салон “Зона комфорту”
 • ФОП Батищева О.Д., дизайн-студіця “Art Studiо”
 • ТОВ “Проектно-будівельне підприємство “Лугспецрембуд”
 • ТОВ “АНРЕСТБУД”
 • Дизайн-студія “Zimina design”
 • ДП “ДПІ “Кривбаспроект”
 • Архітектурна студія “ArchAnts”
 • КО “Київзеленбуд”
 • Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НААН України

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн одягу”

IV курс

Мета переддипломної практикиперевірка і забезпечення спеціалізованих теоретичних знань, формування комплексу практичних навичок у вирішенні художньо-естетичних та технічних завдань проектування сучасного одягу, дослідження особливостей продукції або послух організації,вивчення ринкового сегменту,оцінка якості продукції.

Під час практики студент отримує досвід у художньому проектуванні, конструюванні та технології вигтовлення виробів сучасного одягу.

Студентів розподіляють за базами практики, серед яких є:

 • Helissen (виробницвто, шоу-рум)
 • Виготовлення верхнього одягу торгівельної марки Vali Mode
 • ФОП “Іванов” (ТМ Kanevskiy)
 • Bobkova (виготовлення дизайнерського одягу)
 • ПП Дизайн-Ательє “Кравчиня”
 • ФОП Прокопенко Л.А.