Лабораторія практичної підготовки

Професійно-практична підготовка студентів є невід’ємною частиною навчальної роботи, яка виноситься за межі аудиторій і проходить в міському середовищі та на різних типах підприємств, на яких можуть працювати студенти в майбутньому. Практика здійснюється з метою набуття професійних навиків приймати самостійні рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої фахової підготовки.

Офіційна інформація

Навчальна практика є невід’ємною частиною підгтовки фахівців напряму “Дизайн” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Увідповідності до навчального плану практика проводиться починаючи з 1 курсу. 2 тижні в першому семестрі та 4 тижні у другому семестрі.

Метою практики є:

 • Підготовка високопрофесійних кадрів, яка реалізується вдалим поєднанням теоретичних знань з практичними навичками
 • Ознайомлення студентів із сферою іх майбутньої професійної діяльності на прикладах проектів, виробничих організацій, дизайн-студій,
 • Заглиблене ознайомлення з явищем мистецького стилю та його втіленням в об’єкти архітектурного середовища міста,
 • поглиблення та закріплення знань з історії й теорії дизайну та мистецтва, стилістичного розмаїття,
 • Формування більш творчого підходу до проектування
 • Вдосконалення техніки подачі проектів та індивідуальних графічних завданнь
 • Закріплення теоретичних знань,отриманих в університеті,шляхом беспосередньої участі в діяльності підприємтсва
 • Вдосконалення особистих,ділових,професійних і комунікативних якостей

Ольга Олександрівна

Лавренюк

Завідувач лабораторії професійної,

практичної підготовки, кандидат мистецтвознавства

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Етнонаціональні особливості українського вбрання». 2006 році закінчила магістратуру факультету Індустрії моди, Київського національного університету культури і мистецтв. 2002-2006 рр. – студентка КНУКіМ, 2016-2011– викладач НПЦ «Академія мистецтва краси», 2011-2016 методист КНУКіМ.

Практика

Бакалавр спеціалізація:

“Графічний дизайн”

I курс

Під час проходження практики студенти відвідують різні типи підприємств та формують логічний тип мислення, виконують аналітичні малюнки та подальші стилізовані композиції на іх основі.

Студенти відвідують підприємства рекламного, видавничого, поліграфічного, пакувального та експозиційного напрямів діяльності. Наприклад:

 • Рекламне агенство “Zlodei”,
 • друкарня “Паперовий змій”,
 • поліграфічне підприиємтсво ООО “Новий друк”
 • Державний музей книги та друкарства України
 • Видавництво ТОВ “Світ Успіху”
 • Міжнарожна рекламна агенція “Leo Burnett”
 • Фамільна типографія HUSS
 • Видавництво “День печати”

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн інтер’єру”,

“Ландшафтний дизайн”

I курс

Протягом  практики студенти  ознайомлюються  зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, виконують власні дизайн-пропозиції інтер’єру чи ландшафту, відвідують підприємства виробничого та торгівельного напряму; дизайн-студії; а також культурну спадщину і пам’ятки архітектури.

Серед них є:

 • Агромат
 • Епіцентр
 • Дизайнерська студія “Віяр”
 • магазин сучасного освітлення “Butlers”
 • Дизайн-студія “Все із дерева”
 • Будинок меблів

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн одягу”

I курс

інформація уточнюється

Бакалавр спеціалізація:

“Графічний дизайн”

II курс

Навчальна практика дає студентам можливість застосувати набуті в процессі навчання знання і, виходячи за рамки навчального закладу, отримати певний практичний досвід у професійному середовищі для розширення кругозору і розвитку самостійних творчих поглядів.

Практика 2-го курсу передбачає безпосередньо участь студента  в діяльності виробничої організації, серед яких є:

 • Рекламна компанія (ПП “Рекламний магніт”)
 • ТОВ “ІАЦ” ” Упаковка”
 • ТОВ “ДРУК”
 • Видавництво ТОВ “Світ Успіху”
 • Рекламний відділ Громадської організації “АртМіст”
 • Рекламна компанія ТОВ “Елоу Меллоу”

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн інтер’єру”,

“Ландшафтний дизайн”

II курс

Навчальна практика є невід’ємною частиною підгтовки фахівців напряму “Дизайн” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. В сучасних умовах для фахівця даної сфери діяльності особливого значення набуває самостійність і творчий підхід до вирішення практичних завдань. Практика проводиться на виробничих організаціях, які  забезпечують оптимальне поєднання теоретичного матеріалу, напрацьованного під час лекцій з закріпленням цїєї інформації  в ході навчальної практики.  Серед них є:

 • Архітектурне бюро “Ди Концепт”
 • “Агромат Декор”
 • Студія дизайну середовища ” АРТ Стипанов”
 • Магазин декору “Леруа Марлен”
 • Дизайн студія “Натхнення”
 • Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”
 • Дизайн студія ТОВ “Лаури Бразерс”

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн одягу”

II курс

Навчальна практика є логічним продовженням ознайомчої практики.

Бакалавр спеціалізація:

“Графічний дизайн”

III курс

З 3-го курсу починається виробнича практика, яка передбачає навчання студентів-практикантів в творчому колективі, у команді кваліфікованих фахівців.

Студенти ознайомлюються з можливостями практичного вирішення художньо-образних завдань графічного дизайн-проектування на основі інтегрованих вмінь та навичок, отриманих під час вивчення загально-професійних та професійно-технічних дисциплін. Студентів розподіляють по місцям проходження практики, серед яких є:

 • Художня галерея “Митець”
 • Рекламно-сувенірне агенство “Матрис”
 • Рекламна агенція ТОВ “ТІМ СЕРВІС”
 • Рекламна компанія  ПП “Рекламний магніт”
 • Дизайнерський відділ ресторану “Сушия”
 • ТОВ “Смарт Нет Ком”
 • Відділ дизайну ТОВ “Зе Кейк”
 • ТОВ “ПАЗЛ”
 • Поліграфія “Він Пан”
 • Агенство цифрового маркетингу “Сохо Діджитал”

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн інтер’єру”,

“Ландшафтний дизайн”

III курс

У сучасних ринкових умовах критеріями оцінки якості підготовки фахівців є те, наскільки успішно випускники вирішують практичні та соціально-економічні питання. Мета виробничої практики на 3 курсі полягає у формуванні у стідентів практичного уявлення про структуру та особливості роботи архітектурних та дизайнерських установ, опануванні первинних навичок професійної діяльності у вигляді виконання певної складової дизайн-проекту на основі взаємодії із конкретним споживачем. Серед баз практики є:

 • Студія “Creative Decor design”
 • Студія дизайну меблів ФОП Панасенко А.А.
 • ТОВ “Будівельна компанія Євродом”
 • Квіткова галерея “Yellow Pemot” (відділ флористики)
 • Київське комунальне об’єднання зеленого будвництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”
 • ТОВ “Доставка квітів “(відділ флористики)
 • Салон флористики і декору “Мау”
 • Дизайн інтер’єру та меблів “Capuccino”

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн одягу”

III курс

Виробнича практика проводиться у 2 етапи:

1-й етап – у дизайн-студіях, ательє, будинках моделей, мистецьких і культурно-освітніх закладах, творчих майстернях, на державних і комерційних підприємствах індустрії моди України, і базується на вивченні сучасного процесу проектування та виготовлення дизайнерського одягу.

2-й етап – полягає в ескізній розробці власної колекції на основі аналізу, стилізації та творчого переосмислення варіативного українського народного стою та виготовленні у матеріалі однієї моделі колекції на базі швейної лабороторії КНУКіМ.

Серед баз проходження практики є:

 • S.M.L.XL fashion (шоу-рум, виробництво)
 • ФОП “Іванів” (ТМ Kanevskiy)
 • Bobkova (виготовлення дизайнерського одягу)
 • ФОП “Мозгова В.А” (виготовлення та реалізація гімнастичних купальників)
 • “Людмила Кисленко” (виготовлення дизайнерського одягу) ТОВ “Люкіс”

Бакалавр спеціалізація:

“Графічний дизайн”

IV курс

Виробнича практика забезпечує вдосконалення навичок студентів-практикантів щодо роботи в творчому колективі, у команді кваліфікованих фахівців; закріплення навичок практичного вирішення художньо-образних завдань графічного дизайн-проектування на основі інтегрованих вмінь танавичок, отриманих під час вивчення загально-професійних та професійно-практичних дисциплін. Зміст практики передбачає знайомство з пріоритетною тематикою підприємства, аналіз проектних об’єктів, визначення теми дизайн-проектної пропозиції та подальшої розробки визначеного об’єкту. Серед баз практики є:

 • ТОВ “САНРАЙЗ БІЛДІНГ ГРУП”
 • Рекламна компанія ТОВ “Елоу Меллоу”
 • Відділ графічного дизайну ТОВ “Лазеркрафт”
 • ТОВ Інформаційно-аналітичний центр “Упаковка”
 • Агенство цифрового маркетингу “Сохо Діджитал”
 • ТОВ “Медіа Пост Юа”
 • “Твенті Файв Діджитал”
 • Громадська організація “АртМіст”
 • Видавницвто Компанія “BAITE” (відділ постдруку)

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн інтер’єру”,

“Ландшафтний дизайн”

IV курс

Метою виробничої практики є формування у студентів навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, практичного уявлення про структуру та особливості роботи архітектурних та дизайнерських установ. Практика проходить у тих установах, де студенти планують працювати після закінчення навчання, серед яких є:

 • Дизайн-студія ” VIR дизайн”
 • ТОВ “Сімплекс Груп”
 • Архітектурне бюро “Ди Коннцепт”
 • Дизайн-студія “Лаури Бразерс”
 • Студія ланшафтного дизайну ТОВ “Топіар”
 • Студія дизайну гардин
 • Студія дизайну середовища ” Арт Стипанов”
 • Галерея текстилю ” Gobeleu Gallery”
 • ПП “Вікторія Плюс”
 • Меблевий салон “Зона комфорту”

Бакалавр спеціалізація:

“Дизайн одягу”

IV курс

Завданнями виробничої практики є: перевірка і забезпечення спеціалізованих теоретичних знань, формування комплексу практичних навичок у вирішенні художньо-естетичних та технічних завдань проектування сучасного одягу, дослідження особливостей продукції або послух організації,вивчення ринкового сегменту,оцінка якості продукції.

Під час практики студент отримує досвід у художньому проектуванні, конструюванні та технології вигтовлення виробів сучасного одягу.

Студентів розподіляють за базами практики, серед яких є:

 • Helissen (виробницвто, шоу-рум)
 • Виготовлення верхнього одягу торгівельної марки Vali Mode
 • ФОП “Іванов” (ТМ Kanevskiy)
 • Bobkova (виготовлення дизайнерського одягу)