Напрями досліджень

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Факультет проводить комплексні наукові дослідження в галузі дизайну та мистецтвознавства, з урахуванням принципу міждисциплінарності. Науково-педагогічні працівники ФДіР долучені до реалізації комплексної наукової теми: «Мистецтво як предмет комплексного дослідження: теорія, історія, практика» (державний реєстраційний номер НДР 0118U100122).

 

Основні напрями досліджень у межах цієї теми:

 

Візуальні комунікації – принципи проектування продукції, функції у суспільстві, вплив на людину, національна модель графічного дизайну, інтерактивні технології комунікації.

 

Дизайн інтер’єру та ландшафту – біоніка, сучасні та інноваційні технології, стильові модифікації у ХХІ ст.

 

Дизайн одягу та аксесуарів – історичні аспекти розвитку моди, сучасні технології створення костюму, матеріалознавство, етнічні мотиви проектування, стиль і імідж.

 

Основними пріоритетами наукової роботи викладачів є участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, робота професорсько-викладацького складу факультету в спеціалізованих вчених радах, рецензування монографій, статей та навчальних планів викладачів інших ЗВО України, постійні публікації в міжнародних та українських виданнях, зокрема у виданнях Scopus та Web of Science,  журналах категорії Б («Культура і мистецтво в сучасному світі», «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство» та «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну»).

Реєстрація для абітурієнтів 2023