Декоративна дендрологія

Декоративна дендрологія

Дисципліна «Декоративна дендрологія» є обов’язковою освітньою компонентою освітньо-професійної програми «Дизайн середовища»! У рамках освоєння цієї дисципліни студенти вивчають видовий склад та еколого-біологічні особливості найпоширеніших декоративних деревно-чагарникових рослин, що використовуються у ландшафтному дизайні України! Окрім цього – узагальнюють знання про основи культивування та комбінування рослин за еколого-біологічними та композиційними законами, про проєктування та організацію насаджень регулярного та ландшафтного планування з високим декоративним ефектом!