Календар для приватного зоопарку “12 місяців”

Виконала:
Студентка IV курсу гр. ДХМг-13
Спеціалізації «графічний дизайн і реклама»
Масюченко Юлія Олексіївна

Керівник проекту
Доцент кафедри графічного дизайну та реклами
Удріс Наталя Сергіївна